– Prodaja rabljenog vozila Škoda Fabia

Centar za socijalnu skrb Gospić temeljem suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA:404-01/20-04/111, URBROJ: 519-061-3-2/1-20-2 od 13.7.2020.god., objavljuje

O G L A S

Prodaje se rabljeno vozilo Škoda Fabia 1.2 12V, 2005.god. neregistrirano, kW 47,5 vrata.

Procijenjena prometna vrijednost rabljenog vozila iznosi 11.827,00 kuna.

Zatvorene ponude primamo u roku od osam dana od dana objave oglasa na internet stranici Centra, oglasnoj ploči Centra i na Radio Gospiću.

Automobil se može pogledati na adresi Gospić, Vile Velebita 6 uz prethodnu najavu na tel. 053/ 741-110 u ponedjeljak 14. i utorak 15. rujna u vremenu od 9 do 11 sati ujutro.

Ponude se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6, s naznakom „ponuda za kupnju službenog vozila“.
Pisana ponuda mora sadržavati naziv ponuditelja, adresu i OIB.

Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima oglasa u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda. Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od pet dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos cijene.

Prodaja rabljenog vozila Skoda Fabia (pdf)

Back to top