• CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
 • Vile Velebita 6, 53000 Gospić
 • (053) 741-110
 • (053) 572-305
 • cssgospic@gmail.com

PRISTUP INFORMACIJAMA
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Gospić.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Zahtjev_za_pristup_informacijama (pdf), ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • Službeniku za informiranje: Blaženka Nikšić, telefon:053/741-113
 • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6, 53000 Gospić
 • elektroničkom poštom na adresu: cssgospic@gmail.com
 • donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Gospić

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Skip to content