– PRISTUP INFORMACIJAMA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Gospić.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Zahtjev_za_pristup_informacijama (pdf), ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • Službeniku za informiranje: Blaženka Nikšić, telefon:053/741-113
  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6, 53000 Gospić
  • elektroničkom poštom na adresu: cssgospic@gmail.com
  • donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Gospić

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Back to top