– Prijam polaznika za stručno osposobljavanje

Na temelju zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12), Centar za socijalnu skrb gospić, raspisuje:

JAVNI POZIV
Za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Centru za socijalnu skrb Gospić

osoba se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na 12 mjeseci sukladno članku 6. Stavku 2. podtočki 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12) za sljedeće radno mjesto:

(VSS) magistar/magistra ili stručni specijalist/stručna specijalistica socijalnog rada – 1 izvršitelj

Natječaj vrijedi od 8.11.2016.g. do 16.11.2016. g.

Prijam polaznika za strucno osposobljavanje (pdf)

Back to top