– PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi:

 • Zajamčena minimalna naknada
 • Naknada za troškove stanovanja
 • Troškovi ogrjeva
 • Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • Jednokratna naknada
 • Naknade u vezi s obrazovanjem
 • Osobna invalidnina
 • Doplatak za pomoć i njegu
 • Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • Naknada do zaposlenja
 • Socijalne usluge:
  • prva socijalna usluga ( informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
  • savjetovanje i pomaganje
  • pomoć u kući
  • psihosocijalna podrška
  • rana intervencija
  • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
  • boravak
  • smještaj
  • organizirano stanovanje
Back to top