– Poziv za dostavu ponuda – usluga zaštite osoba i imovine

Sukladno odredbi čl. 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16)za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu). Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave utvrđen je Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave naručitelja KLASA: 011-01/20-01/13, URBROJ: 2125-77-01-01-20-2 od 5.6.2020. g.

Predmet nabave: usluga zaštite osoba i imovine u Centru za socijalnu skrb Gospić i Podružnici Korenica

Više u dokumentima:

Poziv za dostavu ponuda – zastitar (pdf)

PONUDBENI LIST- Obrazac 1 (doc)

Troskovnik-Obrazac 2 (doc)

Izjava_o_prihvacanju_opcih_i_posebnih_uvjeta (doc)

 

Back to top