– Poziv – sastanak udruga Cenzura Plus – besplatni tečajevi

Poštovani korisnici,

      Pozivamo vas da dođete na sastanak sa predstavnicima udruge Cenzura Plus u vezi pohađanja besplatnih tečajeva dana 25.11.2013. godine u centar za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6, u 10:00h u dvoranu na prvom katu.
Za sve detaljnije informacije molimo da se obratite u prijemni ured ili na telefon: 053/741-117.

Sa poštovanjem,

U Gospiću, 13.11.2013. godine

stručna radnica:
Ana Milković Dasović, dipl. soc. radnica

Back to top