– Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

Pozivamo Vas da dana 8.2.2016.god. u 15.00. sati prisustvujete sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Gospić, koja će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 16.12.2015.god.
  2. Davanje suglasnosti na Odluku o razrješenju predstojnice Podružnica Korenica.
  3. Davanje suglasnosti na Odluku o imenovanju predstojnice Podružnica Korenica.
  4. Razno.
Back to top