– Poziv – 9. sjednica Upravnog vijeća

Pozivamo Vas da dana 12.4.2018. g. u 15:00 sati prisustvujete devetoj sjednici Upravnog vijeća CZSS Gospić, koja će se održati u prostorijama Centra, Vile Velebita 6.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

  1. usvajanje zapisnika sa sjednice održane 20.12.2017. g.
  2. Financijsko izvješće Centra od 1.1.2017. do 31.12.2017. g.
  3. Izvješće o radu Centra za 2017. g.
  4. Davanje prethodne suglasnosti na odluku o razrješenju i Odluku o imenovanju predstojnice Podružnice Korenica
  5. Razno

Poziv 9 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top