– Poziv – 8. sjednica Upravnog vijeća

Pozivamo Vas da dana 20.12.2017. g. u 15:00 sati prisustvujete osmoj sjednici Upravnog vijeća CZSS Gospić, koja će se održati u prostorijama Centra, Vile Velebita 6.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

  • usvajanje zapisnika sa sjednice održane 17.10.2017. g.
  • Rebalans financijskog plana Centra za 2017. g.
  • Plan rada CZSS Gospić za 2018. g.
  • Davanje suglasnosti na odluku o raspodjeli vlastitih prihoda centra
  • Razno

Poziv 8 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top