– Poziv – 7. sjednica Upravnog vijeća

Pozivamo Vas da dana 17.10.2017.god. u 15.00. sati prisustvujete sedmoj sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Gospić, koja će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 24.7.2017.godinu.
  2. Donošenje odluke o suglasnosti na prijedlog financijskog plana za 2018. g. i projekciju plana za 2019. i 2020. godinu.
  3. Razno.

Poziv 7 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top