– Poziv – 6. sjednica Upravnog vijeća

Pozivamo Vas da dana 24.7.2017.god. u 15.00. sati prisustvujete šestoj sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Gospić, koja će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 31.3.2017.godinu.
  2. Financijsko izvješće Centra za socijalnu skrb Gospić za razdoblje 01.01.-30.6.2017.god.
  3. Prethodna suglasnost na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.
  4. Razno.

Poziv – 6 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top