– Poziv – 13. sjednica Upravnog vijeća

Pozivamo Vas da dana 31.12.2018.g. u 11.00. sati prisustvujete 13. sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Gospić, koja će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 21.12.2018.god.
  2. Usvajanje financijskog plana Centra za socijalnu skrb Gospić 2019.god. sa projekcijama plana za 2020.god. i 2021.god.
  3. Usvajanje rebalansa Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Gospić za 2018.g.
  4. Razno

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Ankica Brajković,dipl.soc.radnica     

Poziv 13 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top