– ORGANIZACIJA

Organizacija rada Centra za socijalnu skrb Gospić

Rad Centra organiziran je po principu “ured sve na jednom mjestu” u Prednjem i Stražnjem uredu na slijedeći način:

Prednji ured

U Stručnoj cjelini Prijemnog ureda obavljaju se stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.

Obavljaju se i poslovi urudžbiranja, dostave i otpreme pošte, poslovi arhiviranja i drugi administrativni poslovi.

Stražnji ured

U Stražnjem uredu obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka u svezi s ostvarivanjem novčanih naknada iz nadležnosti centra za socijalnu skrb, stručni poslovi u svezi s brakom, obitelji i zaštitom prava djeteta, stručni poslovi skrbništva, stručni poslovi u svezi sa zaštitom i tretmanom osoba s invaliditetom, uključujući i stručne i administrativne poslove prvostupanjskog tijela vještačenja stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji, stručni poslovi u vezi sa zaštitom odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, psihički bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama). Pored navedenog, obavljaju se poslovi priznavanja prava na skrb izvan vlastite obitelji te poslovi u vezi s institucionalnim i izvaninstitucionalnim oblicima skrbi ( pomoć i njega u kući i dr.)

U Stražnjem uredu samo u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj i poslova pružanja usluga za odrasle, utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika kojeg vodi i koordinira voditelj plana skrbi, koji prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno sa korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom, te drugim stručnjacima.

Poslovi Stražnjeg ureda organizirani su kao stručne cjeline i to na slijedeći način:

  • poslovi pružanja usluga novčanih i drugih pomoći
  • poslovi pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj
  • poslovi pružanja usluga za odrasle osobe

U Centru za socijalnu skrb Gospić tenutno je zaposleno 12 radnika, od čega je 7 stručnih radnika, jedan voditelj računovodstvenih poslova, dva aministrativna radnika ( jedan na određeno vrijeme zbog zamjene zbog korištenja porodiljnog dopusta), vozač-dostavljač-čistač, te jedan stručni radnik obavlja poslove ravnatelja.

Podružnica Korenica ima ukupno 5 zaposlenih, tri stručna radnika , jedan blagajnik-likvidatoor i jedan administrativni radnik.

Podružnica Obiteljski centar ima 4 zaposlenika. Tri stručna radnika i 1 administartivni radnik.

Back to top