– Organizacija rada Centra

informacije

Odluka o organizaciji, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Gospić za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:

Organizacija rada Centra (pdf)

Back to top