– Obilježena deseta godišnjica rada Obiteljskog centra

10 godina czss Gospić

Obilježena deseta godišnjica rada Obiteljskog centra u Ličko – senjskoj županiji

Centar za socijalnu skrb Gospić Podružnica Obiteljski centar je u POU „Milutin Cihlar Nehajev“ u Senju svečano obilježio deset godina svoga rada u Ličko-senjskoj županiji.
U tjednu u kojem se prigodnim programom obilježava i Dan Grada Senja i blagdan zaštitnika Grada Sv. Jurja, Obiteljski centar je u ponedjeljak, 16.4.2018. organizirao stručni skup pod nazivom: „Savjetodavni i preventivni rad u zajednici – uloga obiteljskog centra“.
Skup je bio podijeljen u dva dijela, u prvom, svečanom dijelu nastupili su ženska klapa „Senjkinje“, učenici Osnovne škole S.S.Kranjčevića i djeca Dječjeg vrtića Travica, a predstojnica Podružnice Obiteljskog centra, Suzana Svetić, mag.paed.soc. je nakon što je Gradonačelniku i svim Senjkinjama i Senjanima, svima koji rade u Senju i vole Senj čestitala nadolazeći Dan Grada, podijelila zahvalnice volonterima koji su više od pet godina nesebično dijelili svoje slobodno vrijeme, znanje i iskustvo, entuzijazam i energiju u provođenju radionica za djecu u sklopu programa „A što da radim?“ tijekom školskih praznika. Zahvalnice su dobili: Melita Marenić za 8 godina, Ivica Smojver za 7 godina, Berta Tomljanović i Ines Savatović za 6 godina volonterskog rada u Obiteljskom centru.
Uz nazočnost velikog broja uzvanika predvođenih dožupanom Ličko-senjske županije Vicom Nekićem, te gradonačelnikom Grada Senja Sanjinom Rukavinom, stručni skup je otvorila ravnateljica Centra za socijalnu skrb Gospić Nikolina Devčić, dipl.soc.rad. uputivši pozdrave nazočnima i čestitajući svim djelatnicima Podružnice Obiteljski centar desetu godišnjicu rada. Skupu se potom s nekoliko riječi podrške obratio i dožupan ličko-senjski Vice Nekić, koji je u pozdravnom govoru prenio pozdrave i čestitke župana Ličko-senjske županije mr. sc. Darka Milinovića, dr. med., te u svoje osobno ime, istaknuvši potporu Ličko-senjske županije daljnjem radu Obiteljskog centra.
U nastavku programa izlaganje o desetogodišnjem radu Obiteljskog centra održala je predstojnica Podružnice Obiteljski centar Suzana Svetić, mag. paed.soc. U svom izlaganju prožetom toplim emocijama provela je sve nazočne kroz deset godina rada Obiteljskog centra predstavivši najprije sve djelatnike a potom upoznavši nazočne s uslugama koje pružaju. Govoreći o korisnicima njihovih usluga istaknula je da najveći broj predstavljaju žene u dobi od 30 do 44 godine života, srednjestručnog obrazovanja, u braku, no da se ne smije zanemariti i ostale korisnike koji su kod njih koristili usluge savjetodavnog rada. Kao najčešće razloge dolaska na savjetovanje izdvojila je poteškoće vezane uz narušenu komunikaciju između članova obitelji, poteškoće u bračnim odnosima, poteškoće vezane uz razvod braka, poteškoće u odgoju djece te pravna pitanja koja su najčešće bila vezana uz plaćanje uzdržavanja, ostvarivanje prava na susrete i druženja djeteta s roditeljem s kojim ne živi te imovinsko-pravna pitanja ili pitanja vezana uz ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi.
Osim usluga savjetodavnog rada, predstojnica Svetić je upoznala nazočne s brojnim preventivnim programima koje je Obiteljski centar provodio u svojih 10 godina postojanja. Program s kojim se posebno ponose je program radionica za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena za djecu „A što da radim?“, koji se provodi za vrijeme školskih praznika. Voditeljica programa je predstojnica Podružnice, a provoditelji su volonteri Obiteljskog centra. Drugi program s kojim se također posebno ponose jest „Abeceda prava“, kojeg Obiteljski centar kontinuirano provodi u školama diljem Županije, a provodi ga stručni radnik-pravnik Drago Babić, dipl. iur., poučavajući kroz program djecu o pravima koje ona imaju temeljem Konvencije o pravima djeteta. Programe koje je predstojnica još istaknula su dva UNICEF-ova programa „Baby fitness“ i „Rastimo zajedno“, zatim „Škola za roditelje“, „Izazovi roditeljstva“ i neki drugi.
Kako bi bili uključeni u život zajednice u kojoj rade, kontinuirano obilježavaju međunarodne i nacionalne dane tijekom kalendarske godine. Iniciraju ili prihvaćaju suradnju srodnih i drugih ustanova, institucija i civilnog sektora u promicanju i podizanju kvalitete života njihovih stanovnika.
Za vrijeme trajanja stručnog skupa sudionici su mogli vidjeti i slajdove s fotografijama aktivnosti koje su se provodile u Obiteljskom centru.
Nakon završetka prvog dijela skupa, za sve sudionike je bio upriličen svečani domjenak u Restoranu „Krešimir“ u Senju.
Stručni dio skupa okupio je eminentna imena struke. Prvo predavanje pod nazivom: „Lokalna politika za djecu kao platforma preventivnog rada u lokalnoj zajednici“ održala je dr.sc. Arijana Mataga Tintor iz Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport Grada Velike Gorice, koja je nazočne upoznala s iskustvima Grada Velike Gorice kao lokalne zajednice koja razvija politike za djecu utemeljene na univerzalnom preventivnom djelovanju. Ciljane preventivne programe provode prema procijenjenim potrebama u zajednici, evaluacijama postojećih programa i kontinuiranim konzultacijama sa stručnim službama svih vrtića i škola jer se programi provode u odgojno-obrazovnim ustanovama i usmjereni su edukaciji odgojitelja, učitelja i roditelja te izravnom radu s djecom i mladima. Posebno je bio značajan prikaz i struktura rada Centra za djecu, mlade i obitelj, ustanove čiji je osnivač Grad Velika Gorica u kojem su institucionalizirani preventivni programi također namijenjeni djeci i članovima njihovih obitelji. Na kraju predavanja je dr.sc. Arijana Mataga Tintor čestitala slavljenicima te ponudila pomoć i podršku u realiziranju cilja da i Grad Senj u što skorije vrijeme postane Grad – prijatelj djece.
Prof.dr.sc. Ninoslava Pećnik sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svom predavanju pod nazivom: „Programi univerzalne, ciljane i indicirane podrške roditeljstvu u obiteljskim centrima“ istaknula je značaj podrške roditeljstvu kroz sve razine intervencija, kao novog prepoznatljivog područja europske obiteljske politike usmjerenog na intervencije prema resursima roditelja za podizanje djeteta (znanja, vještine, izvore podrške i druge) i roditeljskim kompetencijama, koje se upravo kroz aktivnosti podrške roditeljstvu nastoje osnažiti. U izlaganju su pobliže predstavljeni određenje, svrha i indikatori kvalitete programa podrške roditeljstvu, te opisana glavna obilježja univerzalnih, ciljanih i indiciranih programa podrške roditeljstvu. Na kraju su prikazani primjeri programa podrške roditeljima djece rane i predškolske dobi kroz programe „Rastimo zajedno“, „Rastimo zajedno Plus“ i „Klub očeva Rastimo zajedno“ koji se provode u obiteljskim centrima širom Hrvatske, kao i rezultati njihovih evaluacija.
Sljedeće predavanje pod nazivom: „Savjetovanje kao metoda pomoći u suočavanju s izazovima suvremenog života u obitelji“ održala je prof.dr.sc. Gordana Berc sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upoznavši nazočne sa savjetovanjem kao oblikom stručne pomoći koje svojim pristupom, vještinama i tehnikama rada pomaže osobi u definiranju vlastitog problema i sagledavanju njegove širine pa do nalaženja različitih izbora i rješenja za pojedine situacije, koje vrlo često zahtijevaju rad na promjenama na osobnoj razini i novo suočavanje s vlastitom okolinom. U današnje vrijeme i ubrzan tempo života, osobito u urbanim sredinama, specifičnosti suvremenog društva odražavaju se i na dinamiku današnjih obitelji. Zahtjevi pojedinca iz roditeljskih, partnerskih i radnih uloga postaju sve snažniji pa je potreba da se zadovolje postojeći standardi često popraćena osjećajem pritiska, nedostatka vremena i sumnje u vlastite kompetencije za pojedine uloge, uz druge rizike specifične za hrvatsko društvo poput nezaposlenosti, financijskih teškoća, siromaštva ili pak pretjerane zaposlenosti koja dovodi do nedostupnosti roditelja i partnera. Uz navedeno, iz predavanja smo saznali i koji su ciljevi savjetovanja i da su uglavnom usmjereni na jačanje korisnikovih potencijala i odgovornosti za vlastiti život i život maloljetne djece u obitelji.
Prof.dr.sc. Slavica Blažeka Kokorić sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svom je predavanju pod nazivom: „“Razvoj sustava podrške posvojiteljskim obiteljima – uloga obiteljskog centra“ upoznala nazočne s ulogom obiteljskih centara koju imaju u radu s posvojiteljskim obiteljima, odnosno stručnom pripremom za potencijalne posvojitelje koje se treba bazirati na suradničkom odnosu između posvojitelja i stručnjaka, na uvažavanju stavova posvojenika i svih članova posvojiteljske obitelji, na antidiskriminacijskim standardima i uvažavanju različitosti. Nadalje je istaknuto da kvalitetna podrška posvojiteljskim obiteljima podrazumijeva integrativni pristup i suradnju različitih institucija, nevladinih organizacija i drugih relevantnih čimbenika iz okruženja posvojiteljske obitelji. Pri planiranju i pružanju podrške potrebno je rukovoditi se principom nuđenja najprije najmanje interventnih usluga, zatim različitih oblika poluformalne potpore kao što su npr. grupe za samopomoć, a tek na kraju usluge iz formalne potpore, kao što je pružanje specijaliziranih stručnih usluga. Nakon izlaganja, predstojnica Podružnice, Svetić dodala je da od kada Obiteljski centar provodi stručnu pripremu za posvojitelje, u Ličko-senjskoj županiji imali su samo jedan posvojiteljski par.
Posljednje predavanje na stručnom skupu održala je prof.dr.sc. Branka Sladović Franz sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom „Iskustva i mogućnosti razvoja obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi“. Nazočne je upoznala s dosadašnjim iskustvima ali i s prijedlozima za budućnost. Analiza iskustava praktičnog medijatorskog rada u obiteljskim centrima pokazala je da su stvorene temeljne pretpostavke za pružanje usluga korisnicima medijacije ali je potrebno daljnje ulaganje u promociju obiteljske medijacije te osiguravanje kvalitete profesionalnog rada obiteljskih medijatora kroz edukaciju i superviziju. Na kraju, posebno je istaknula, da, iako je obiteljska medijacija u Hrvatskoj kao i drugdje najraširenija u području razvoda braka, da je njena primjena moguća u svim obiteljskim sporovima kao što su npr. pitanja skrbi o starim osobama ili osobama pod skrbništvom, između adolescenata i roditelja, itd.
Na kraju Stručnog skupa, nazočnima se ispred svih obiteljskih centara obratila i skup pozdravila Ines Puhar, predstojnica Podružnice Obiteljski centar Centra za socijalnu skrb Pazin, čestitajući desetu obljetnicu rada, te zahvalivši se za nadasve topao prijem i domaćinstvo.
Za sudionike je po završetku stručnog skupa organiziran i razgled Tvrđave Nehaj uz stručno vođenje gsp. Dragana Žunića, djelatnika Gradskog muzeja Senj.
Budući je Stručni skup „Savjetodavni i preventivni rad u zajednici – uloga obiteljskog centra“, održan u sklopu proslave obilježavanja Dana Grada Senja, to nije jedina aktivnost koju je Obiteljski centar organizirao.
Tako je u utorak, 17.4.2018. održana radionica iz programa „A što da radim?“ pod nazivom: „Moj slatki dan“ za djecu 4. razreda Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića iz Senja, a danas, 18.4.2018. održane su i dvije radionice iz programa „Abeceda prava“ pod nazivom: „Moja prava, moje želje“ s ciljem promocije dječjih prava za učenike drugih razreda Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića iz Senja.

Obiteljski centar 10 godisnjica rada (pdf)

Back to top