• CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
  • Vile Velebita 6, 53000 Gospić
  • (053) 741-110
  • (053) 572-305
  • cssgospic@gmail.com

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

Na temelju članka 20. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Gospić, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2016. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2016 – I izmjena (pdf)

Predmet nabave obuhvaća robu, radove i usluge i to do iznosa od 200.000,00 kn primjenom postupka „ bagatelna nabava“ – decentralizirana sredstva, Razdjel i glava 12000, Aktivnost A10010Z1200, IF 11.