– I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2017. g.

Na temelju članka 28. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:120/16) Centar za socijalnu skrb Gospić, donosi:

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE, ROBA I USLUGA ZA 2017. GODINU

I IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2017 (pdf)

Predmet nabave obuhvaća robu, radove i usluge i to do iznosa od 200.000,00 kn primjenom postupka „ bagatelna nabava“
– decentralizirana sredstva, Razdjel i glava 12000, Aktivnost A10010Z1200, IF 11.

Back to top