– Društvene inovacije za podršku i zaštitu djece, mladih i obitelji

Društvene inovacije za podršku i zaštitu djece, mladih i obitelji

U Hrvatskoj se relativno veliki broj djece i mladih izdvaja iz obitelji radi neodgovarajuće roditeljske skrbi ili poremećaja u ponašanju djece i mladih. Da li je moguće smanjiti broj djece i mladih koji se izdvajaju iz obitelji?

Nove socijalne usluge jedno su od mogućih i kvalitetnih rješenja.

Društvene inovacije za podršku-Gospić AMBI 2016 (pdf)

Back to top