– Upravna i Stručna vijeća

Pozivamo Vas da dana 22.9.2021. godine u 15:00 sati prisustvujete jedanaestoj sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Gospić.
Poziv na 11 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Pozivamo Vas da dana 26.7.2021. godine u 15:00 sati prisustvujete desetoj sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Gospić.
Poziv na 10 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Pozivamo Vas da dana 2.7.2021. godine u 15:00 sati prisustvujete devetoj sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Gospić.
Poziv na 9 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Pozivamo Vas da dana 27.5.2021. godine u 15:00 sati prisustvujete osmoj sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Gospić.
Poziv na 8 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Back to top