• CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
  • Vile Velebita 6, 53000 Gospić
  • (053) 741-110
  • (053) 572-305
  • cssgospic@gmail.com

Prodaja rabljenog vozila Škoda Fabia

Centar za socijalnu skrb Gospić temeljem suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA:404-01/20-04/111, URBROJ: 519-061-3-2/1-20-2 od...

Natječaj – socijalni radnik/ca

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ Gospić, Vile Velebita 6 KLASA: 100-01/20-01/2 URBROJ: 2125-77-01-01-19-2 Na temelju članka 38. Statuta Centra...

Skip to content