• CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
  • Vile Velebita 6, 53000 Gospić
  • (053) 741-110
  • (053) 572-305
  • cssgospic@gmail.com

Natječaj – socijalni radnik/ca

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ Gospić, Vile Velebita 6 KLASA: 100-01/20-01/2 URBROJ: 2125-77-01-01-19-2 Na temelju članka 38. Statuta Centra...

Natječaj – psiholog

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. stavka 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za...