• CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
  • Vile Velebita 6, 53000 Gospić
  • (053) 741-110
  • (053) 572-305
  • cssgospic@gmail.com

Financijska izvješća za 2019. godinu

Financijska izvješća Centra za socijalnu skrb Gospić za 2019. godinu: Financijska izvjesca 2019 (xlsx) Biljeske uz financijska izvjesca 2019 (pdf) Financisjko...

Financijska izvješća za 2018. g.

Financijska izvješća Centra za socijalnu skrb Gospić za razdoblje 1.1.2018. – 31.12.2018. godine: Financijska izvjesca 2018 (xls) Biljeske uz Financijska...

Skip to content