• CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
  • Vile Velebita 6, 53000 Gospić
  • (053) 741-110
  • (053) 572-305
  • cssgospic@gmail.com

Obavijest o radu CZSS Gospić

Centar za socijalnu skrb Gospić, za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, obavještava svoje korisnike o rasporedu prijema i kontakata s...

Prodaja rabljenog vozila Škoda Fabia

Centar za socijalnu skrb Gospić temeljem suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA:404-01/20-04/111, URBROJ: 519-061-3-2/1-20-2 od...

Skip to content