– strib

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. stavka 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Centar za socijalnu skrb Gospić, raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta
1. diplomirani/a socijalni radnik/ca I.vrste – 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti pod 1.

VSS-završen preddiplomski i …

Back to top