– strib

Centar za socijalnu skrb Gospić – Plan nabave za 2019. godinu:

Plan nabave za 2019 godinu (xlsx)

Pozivamo Vas da dana 20.9.2019.god. u 15.00. sati prisustvujete 18. sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Gospić, koja će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6.
Poziv 18 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (500.000,00 kuna) bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave utvrđen je Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave Naručitelja KLASA:011-01/18-01/25, URBROJ: …

Back to top