– strib

Međunarodni dan tolerancije

U prostorijama CZSS Gospić Podružnice Obiteljski centar u Senju, danas su održane dvije radionice za učenike petih i sedmih razreda Osnovne škole S.S. Kranjčevića koji su ranije u mjesecu rujnu sudjelovali u aktivnostima Policijske postaje Senj i Podružnice Obiteljskog centra kojima je obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna.
Učenicima je tada predstavljen …

Registar RPT ugovor 2019. godina – Centar za socijalnu skrb Gospić:
Registar RPT ugovor 2019 (xlsx)

Back to top