– Akcijski plan – Strategija razvoja ljudskih potencijala LSŽ za 2016. g.

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu

lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Dana 28. siječnja 2016. godine Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojila je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu.

Akcijskim planom za 2016. godinu planiran je 21 projekt. Isti su usklađeni sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala te se planiraju provesti u kraćem razdoblju a njihovo uspješno provođenje ovisiti će o kapacitetima potencijalnih prijavitelja te o objavi natječaja na koje će se isti projekti moći aplicirati.
Projekti koji se iz objektivnih razloga ne provedu u predviđenom vremenu biti će podloga u izradi novog Akcijskog plana za narednu godinu.

Akcijski-plan-za-provedbu-Strategije-razvoja-ljudskih-potencijala-LSZ-za-2016 (pdf)

Back to top