• CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
  • Vile Velebita 6, 53000 Gospić
  • (053) 741-110
  • (053) 572-305
  • cssgospic@gmail.com
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Centar za socijalnu skrb Gospić

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Centar za socijalnu skrb Gospić je od 2007.g. smješten na šetalištu ul. Vile Velebita 6 u središtu grada Gospića u novom, namjenski građenom objektu.
Centar za socijalnu skrb Gospić osnovan je 01. srpnja 1975. godine, a kao javna ustanova rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi od 17. prosinca 1997. godine. Osnivačka prava nad radom Centra ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja nadležno ministarstvo.

Centar za socijalnu skrb Gospić osnovan je za područje grada Gospića, općine Perušić i Karlobag, s pripadajućim naseljima. Centar ima i Podružnicu Korenica koja je osnovana za područje općina Plitvička Jezera, Lovinac, Udbina i Donji Lapac.
Centar za socijalnu skrb Gospić od svibnja 2015. godine ima i Podružnicu Obiteljski centar sa sjedištem u Senju, Juriše Orlovića 2. Podružnica je mjesno nadležna za područje Ličko-senjske županije.

O nama

Centar za socijalnu skrb Gospić je od 2007.g. smješten na šetalištu ul. Vile Velebita 6 u središtu grada Gospića…

Organizacija

Rad Centra organiziran je po principu “ured sve na jednom mjestu” u Prednjem i Stražnjem uredu na slijedeći…

Dokumentacija

Na ovoj stranici nalaze se dokumenti, obrasci ili zahtjevi u elektronskim obliku, koji olakšavaju pristup…

Zakoni

Pregled najvažnijih zakona i pravilnika vezanih za djelatnosti centra za socijalnu skrb i ostvarivanje…

Aktivnosti

Istaknute aktivnosti u Centru za socijalnu skrb Gospić

Skip to content